Uitfrezen van stronken


Door middel van een stronkenfreesmachine worden de stronken, die achterblijven na het vellen van een boom, verwijderd. Dit zonder een gat achter te laten in de grond en met als voordeel dat de grond opnieuw goed te bewerken is zonder hinder van stronken of achterblijvende wortels.